baihatviet.xyz

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Techz - Tin tức công nghệ và cuộc sống số
Description
Tin tức công nghệ và khoa học mới nhất. Cập nhật các tin tức về smart phone, auto, laptop và ảnh hưởng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến cuộc sống
Google Analytics
Server
cloudflare
Copyright
© Copyright 2017 ZMedia, Inc. All Rights Reserved.

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
104.21.52.226 657 Domains
172.67.204.239 732 Domains
AAAA
2606:4700:3032::ac43:ccef 584 Domains
2606:4700:3035::6815:34e2 584 Domains
NS
fred.ns.cloudflare.com. 17,516,734 Domains
lia.ns.cloudflare.com. 17,516,734 Domains

Redirects

There are 0 domains which redirect to baihatviet.xyz.