brandee.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#516,592

Web

Discover top-level information for this domain.
AS135918 VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY
Country
Vietnam
Title
Học viện đào tạo Marketing Online Brandee | Brandee
Description
Trung tâm đào tạo các khóa học Marketing Online, Digital Marketing Chất lượng Cao và chuyên sâu cho bất động sản.
Google Analytics
UA-77118187 No Other Domains
Server
nginx/1.20.1
GTM ID
GTM-57XT9L2
Copyright
Khoá học giúp học viên Brandee thiết kế Video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm hoặc phim ngắn hiệu quả cao

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
103.95.197.36 1 Domains
MX
1 aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt3.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt4.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
5 alt1.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
5 alt2.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
NS
ns1.matbao.vn. 57,384 Domains
ns2.matbao.vn. 57,384 Domains

Co-Hosted

There are 1 domains hosted on 103.95.197.36 (AS135918 VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY). Show All →

Redirects

There are 0 domains which redirect to brandee.edu.vn.