camautech.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Icon
AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
Country
Vietnam
Title
camautech
Description
Cà Mau, Ứng dụng khoa học công nghệ, Thông tin khoa học công nghệ, emozeo, chế phẩm sinh học, chuối cấy mô, lan cấy mô, mía cấy mô, tiến bộ, chuyển giao
Server
openresty
Copyright
Copyright © 2020 camautech. Bản quyền thuộc về Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau.

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
118.69.80.47 179 Domains
NS
ns1.pavietnam.vn. 126,968 Domains
ns2.pavietnam.vn. 126,968 Domains
nsbak.pavietnam.net. 113,323 Domains

Redirects

There are 0 domains which redirect to camautech.vn.