dav.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#906,735

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Học viện Ngoại giao
Server
Microsoft-IIS/10.0
Copyright
hiệu lớn, khởi nghiệp, làm việc cho các công ty thÆ°Æ¡ng mại xuất nhập khẩu, các công ty có vốn FDA, các tổ chức phi chính phủ, Đại sứ quán các mước, các văn phòng đại diện, các công ty bảo hiểm, ngân hàng, ngoại thÆ°Æ¡ng….Sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các bậc cao

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
45.118.145.159 5 Domains
MX
10 dav-edu-vn.mail.protection.outlook.com. 12,740,802 Domains
NS
ns1.dns.net.vn. 8,705 Domains
ns2.dns.net.vn. 8,705 Domains

Co-Hosted

There are 5 domains hosted on 45.118.145.159 (AS131414 Long Van Soft Solution JSC). Show All →

Redirects

There are 0 domains which redirect to dav.edu.vn.