duytan.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#90,112

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Duy Tan University, Danang, Vietnam
Description
Đại học Duy Tân - Đại học TÆ° thục đầu tiên & lớn nhất Miền Trung - Đại học Ngoài công lập đầu tiên đào tạo Tiến sÄ©. Các ngành đào tạo tại Đại học Duy Tân khá đa dạng với nhiều chuyên ngành, liên kết hợp tác với các trường Đại học hàng đầu Thế giới. Sinh viên ra trường nhanh chóng tìm được việc làm.
Facebook
Twitter
Server
Microsoft-IIS/10.0
GTM ID
GTM-M2VN6KX
Copyright
Copyright © 2023 -

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
103.7.177.9 13 Domains
MX
1 ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. Domains
10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. Domains
10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM. Domains
10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM. Domains
5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
NS
ns1.duytan.edu.vn. 76 Domains
ns2.duytan.edu.vn. 76 Domains
ns3.duytan.edu.vn. 76 Domains

Redirects

There are 5 domains which redirect to duytan.edu.vn.