kt.city
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#201765

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
KTcity - Knowledge Spreading Platform
Description
Nền tảng lan tỏa tri thức kết nối giữa cộng đồng người dùng & chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Mang lại cho mỗi cá nhân kỹ năng vững chắc, thiết thực để áp dụng vào công việc và cuộc sống.
Server
cloudflare

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
104.26.8.72 456 Domains
104.26.9.72 462 Domains
172.67.70.122 441 Domains
AAAA
2606:4700:20::681a:848 75 Domains
2606:4700:20::681a:948 75 Domains
2606:4700:20::ac43:467a 75 Domains
MX
1 aspmx.l.google.com. 13,264,085 Domains
10 alt3.aspmx.l.google.com. 13,264,085 Domains
10 alt4.aspmx.l.google.com. 13,264,085 Domains
5 alt1.aspmx.l.google.com. 13,264,085 Domains
5 alt2.aspmx.l.google.com. 13,264,085 Domains
NS
carl.ns.cloudflare.com. 18,710,304 Domains
zoe.ns.cloudflare.com. 18,710,304 Domains

Redirects

There are 1 domains which redirect to kt.city.