maharashtra.gov.in
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#14,901

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
मुख्य पृष्ठ - महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ, भारत
Description
संकेत स्थळाचा उद्देश नागरिकांना शिक्षित करणे आहे च्यासोबत माहिती पर्यंत पोहोचवीने जसे की अपेक्षित सेवा, शासकीय सेवेसाठी परिपूर्ण वेळ, व्यावसायिक प्रक्रिया, लागू नियम आणि कायदा, शासनाशी संपर्काचे प्रमुख मुद्दे, इत्यादी. हे संकेतस्थळ नागरिकांना त्यांचे हक्क, फायदे आणि शासनाच्या योजनांविषयी शिकवते, या योजना आणि त्यांचा लाभ यांच्यासाठी गरज असलेली पात्रता बदल इत्यादी मुद्दे या संकेतस्थळाव्दारे शिकवले जाता.
Server
MyServer
Copyright
© हे महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित.

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
103.23.150.161 1 Domains
AAAA
2001:df0:264:2::96 1 Domains
MX
10 exchangeedge.maharashtra.gov.in. 1 Domains
10 exchangeedge2.maharashtra.gov.in. 1 Domains
20 exchangeedge1.maharashtra.gov.in. 1 Domains
NS
ns18.maharashtra.gov.in. 12 Domains
ns20.maharashtra.gov.in. 12 Domains
ns8.maharashtra.gov.in. 12 Domains
ns9.maharashtra.gov.in. 12 Domains

Co-Hosted

There are 1 domains hosted on 103.23.150.161 (AS132043 MHSDC2011). Show All →

Redirects

There are 6 domains which redirect to maharashtra.gov.in.