ntu.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#668,381

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trang chủ trường Đại học Nha Trang - Nha Trang University
Description
Đại học Nha Trang thành lập năm 1959, là trường Đại học lớn nhất Nam Trung Bộ. Hiện tại trường có 15 Khoa Viên, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đa lĩnh vực; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ chuyên môn co nền kinh tế quốc dân, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản ở Việt Nam
Copyright
Khối nghiên cứu

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
118.69.230.85 1 Domains
MX
10 ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
30 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
40 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. Domains
50 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. Domains
NS
ns.viettelidc.com.vn. 6,241 Domains
ns1.viettelidc.com.vn. 6,241 Domains
ns2.viettelidc.com.vn. 6,241 Domains

Co-Hosted

There are 1 domains hosted on 118.69.230.85 (AS18403 FPT Telecom Company). Show All →

Redirects

There are 0 domains which redirect to ntu.edu.vn.