takirapaint.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Sơn Takira - Sơn số 1 cho tường ẩm
Description
Không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lương để đem đến sản phẩm tốt nhất tới khách hàng, trở thành thương hiệu Sơn số 1 cho tường ẩm.
Server
LiteSpeed
Copyright
Quên mật khẩu?

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
103.28.36.220 262 Domains
MX
10 takirapaint.vn. 1 Domains
NS
ns1.zonedns.vn. 77,309 Domains
ns2.zonedns.vn. 77,309 Domains
ns3.zonedns.vn. 77,309 Domains
ns4.zonedns.vn. 77,309 Domains

Redirects

There are 1 domains which redirect to takirapaint.vn.