thongtindulich.com.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Icon
AS18403 The Corporation for Financing & Promoting Technology
Country
Vietnam
Title
Trung tâm Thông tin du lịch
Description
Trung tâm Thông tin du lịch, phát triển mạng lưới thông tin, vận hành các hệ thống thông tin, Tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin thống kê du lịch, mạng lưới hỗ trợ thông tin du lịch, kết nối mạng thông tin của Tổng cục Du lịch với mạng thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, quản lý, điều hành, duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử/ cổng thông tin điện tử, thư điện tử, các loại hình truyền thông khác, xử lý, lưu trữ và phát triển các nguồn thông tin khoa học và công nghệ trong nước và thế giới, nghiên cứu các đề tài khoa học, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu về công nghệ thông tin và truyền thông, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du lịch, xúc tiến du lịch, thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong ngành du lịch, đào tạo, phổ cập kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công nghệ thông tin
Server
Microsoft-IIS/8.5

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
103.35.64.170 18 Domains
NS
ns2.dotvndns.vn. 74,154 Domains
nsbak.dotvndns.com. 61,854 Domains

Redirects

There are 0 domains which redirect to thongtindulich.com.vn.