thpt-damdoi-camau.edu.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trường THPT Đầm Dơi
Description
Cổng thông tin điện tử trường THPT Đầm Dơi
Server
LiteSpeed
Copyright
- Căn cứ vào kế hoạch số 2772/SGDĐT-MNPT ngày 18/8/2023 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năn học 2023 – 2024; - Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị. - Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, trường THPT Đầm Dơi thông báo đến toàn thể CB, GV, NV, HS nhà trường các nội dung sau:

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
125.212.224.192 222 Domains
MX
10 mail.thpt-damdoi-camau.edu.vn. 1 Domains
NS
ns1.matbao.vn. 56,868 Domains
ns2.matbao.vn. 56,868 Domains

Redirects

There are 0 domains which redirect to thpt-damdoi-camau.edu.vn.