ueh.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#141,898

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
University of Economics Ho Chi Minh City
Description
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1976, là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn.
Google Analytics
Copyright
© 2019 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
203.113.172.39 2 Domains
MX
1 aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt3.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt4.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
5 alt1.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
5 alt2.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains

Co-Hosted

There are 2 domains hosted on 203.113.172.39 (AS7552 Viettel Group). Show All →

Redirects

There are 3 domains which redirect to ueh.edu.vn.