upacademy.edu.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
HỌC VIỆN ĐỒ HỌA GAME HOẠT HÌNH 2D 3D -UPACADEMY - Thành phố Hồ Chí Minh
Description
Ở Upacademy bạn sẽ được học với những chuyên gia làm trong ngành phim hoạt hình và game hiện nay. Giáo trình được update liên tục. Hãy tham gia vào ngành giải trí của thế giới để thực hiện ước mơ của mình.
Twitter
Server
Pepyaka/1.19.10
Copyright
Thứ 2 – Thứ 7 | 9:00 – 22:00

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
MX
10 aspmx.l.google.com. 16,478,807 Domains
20 alt1.aspmx.l.google.com. 16,478,807 Domains
30 alt2.aspmx.l.google.com. 16,478,807 Domains
40 alt3.aspmx.l.google.com. 16,478,807 Domains
50 alt4.aspmx.l.google.com. 16,478,807 Domains
NS
ns14.wixdns.net. 7,300,924 Domains
ns15.wixdns.net. 7,300,924 Domains

Redirects

There are 1 domains which redirect to upacademy.edu.vn.