vietgrow.edu.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trang chủ - VietGrow
Description
VietGrow ra đời với mong muốn nâng cao tri thức & kỹ năng người Việt Nam để hội nhập vào cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
Server
Microsoft-IIS/10.0
GTM ID
GTM-N5TP3L6
Copyright
Copyright ©2023 all rights reserved

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
115.79.143.79 10 Domains
MX
1 aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt3.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 alt4.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com. 0 Domains
5 alt1.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
5 alt2.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
NS
khloe.ns.cloudflare.com. 24,107,574 Domains
seamus.ns.cloudflare.com. 24,107,574 Domains

Redirects

There are 0 domains which redirect to vietgrow.edu.vn.