zalo.me
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#1,429

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Zalo PC - Tải Zalo PC để làm việc nhóm hiệu quả và gửi file nhanh
Description
Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Phân loại nhóm,... Download Zalo trên các nền tảng Windows, Mac OS
Google Analytics
Server
za-ngx-srv
Copyright
© 2019 Một sản phẩm của Zalo Group

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
49.213.114.149 15 Domains
MX
10 zalo-me.mail.protection.outlook.com. 8,349,371 Domains
NS
ns1.sonthuy.com.vn. 197 Domains
ns2.sonthuy.com.vn. 197 Domains
ns3.sonthuy.com.vn. 197 Domains