hnue.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#129,822

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trang chủ
Copyright
HNUE mang đến cho bạn nhiều lá»±a chọn đa dạng về chÆ°Æ¡ng trình đào tạo liên thông, cá»­ nhân và thạc sÄ© tùy theo khả năng, sở thích cÅ©ng nhÆ° định hướng tÆ°Æ¡ng lai của bản thân. Hãy lá»±a chọn cho mình con đường phù hợp nhất!

DNS

View domain name system records, including the A, AAAA, MX and NS records.
A
14.238.1.138 2 Domains
MX
alt1.aspmx.l.google.com. Domains
alt2.aspmx.l.google.com. Domains
aspmx.l.google.com. Domains
aspmx2.googlemail.com. Domains
aspmx3.googlemail.com. Domains
aspmx4.googlemail.com. Domains
aspmx5.googlemail.com. Domains
NS
dns1.hnue.edu.vn. 1 Domains

Co-Hosted

There are 2 domains hosted on 14.238.1.138 (AS45899 VNPT Corp). Show All →

Redirects

There are 1 domains which redirect to hnue.edu.vn.