hnue.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#258,159

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trang chủ
Copyright
HNUE mang đến cho bạn nhiều lá»±a chọn đa dạng về chÆ°Æ¡ng trình đào tạo liên thông, cá»­ nhân và thạc sÄ© tùy theo khả năng, sở thích cÅ©ng nhÆ° định hướng tÆ°Æ¡ng lai của bản thân. Hãy lá»±a chọn cho mình con đường phù hợp nhất!

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
14.238.1.138 2 Domains
MX
10 aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
20 alt1.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
20 alt2.aspmx.l.google.com. 16,432,132 Domains
30 aspmx2.googlemail.com. 4,056,995 Domains
30 aspmx3.googlemail.com. 4,056,995 Domains
30 aspmx4.googlemail.com. 4,056,995 Domains
30 aspmx5.googlemail.com. 4,056,995 Domains
NS
dns1.hnue.edu.vn. 1 Domains

Co-Hosted

There are 2 domains hosted on 14.238.1.138 (AS45899 VNPT Corp). Show All →

Redirects

There are 1 domains which redirect to hnue.edu.vn.