hou.edu.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#394,049

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Trường Đại học Mở Hà Nội
Description
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI - Website tin tức nhà trường của Trường Đại học Mở Hà Nội
Facebook
Server
nginx
GTM ID
GTM-KB7Q5JS
Copyright
console.log('%cDỪNG LẠI!!!','color:red;font-size:30pt;'); console.log('%cBạn đang thực hiện một hành động trái phép, nếu tiếp tục bạn sẽ bị truy cứu hình sự theo pháp luật, Mọi thông tin của bạn sẽ được gửi đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao! ',';color:darkgreen;font-size:18pt;'); console.log('%cHệ thống được phát tri

DNS

View domain name system records, including but not limited to the A, CNAME, MX, and TXT records.
A
42.112.25.49 2 Domains
MX
1 ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. Domains
10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. Domains
5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. Domains
NS
ns1.pavietnam.vn. 126,197 Domains
ns2.pavietnam.vn. 126,197 Domains
nsbak.pavietnam.net. 118,713 Domains

Co-Hosted

There are 2 domains hosted on 42.112.25.49 (AS18403 FPT Telecom Company). Show All →

Redirects

There are 0 domains which redirect to hou.edu.vn.