manpowerdevelopment.gov.vn

Web

Discover top-level information for this domain.
AS55308 Center for Information Technology and Digital Transformation-Ministry of Planning and Investment
Country
Vietnam
Title
Trang thông tin điện tử Phát triển Nhân lực Việt Nam
Copyright
Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

DNS

View domain name system records, including the A, AAAA, MX and NS records.
A
182.236.115.228 2 Domains
NS
ns1.pavietnam.vn. 127,257 Domains
ns2.pavietnam.vn. 127,257 Domains

Co-Hosted

There are 2 domains hosted on 182.236.115.228 (AS55308 Center for Information Technology and Digital Transformation-Ministry of Planning and Investment). Show All →

Redirects

There are 0 domains which redirect to manpowerdevelopment.gov.vn.