viettel.com.vn
Host.io Rank We use a propriety algorithim to rank the top 10M domain names. Download our domain rankings.
#278,468

Web

Discover top-level information for this domain.
Title
Viettel Group
Description
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel) Tiên Phong Xây Dựng Các Nền Tảng Số, Là Nơi Mỗi Thành Viên Trong Xã Hội Cộng Hưởng Để Cùng Kiến Tạo Xã Hội Số.
Google Analytics
Server
Unknown
Copyright
Trang chính thức Viettel

DNS

View domain name system records, including the A, AAAA, MX and NS records.
A
171.244.232.16 33 Domains
171.244.232.17 26 Domains
AAAA
2402:800:20ff:4013::1111 3 Domains
2402:800:20ff:4013::2222 3 Domains
MX
mailfilter-in-02.viettel.com.vn. Domains
NS
dns1.vietel.com.vn. 28 Domains
dns2.vietel.com.vn. 28 Domains

Redirects

There are 1 domains which redirect to viettel.com.vn.